HP5V系列斜盘轴向柱塞

应用于高压开式系统
额定压力320bar,最大压力350bar
排量:28,45,75,85 ,105 cc/rev

HP3V系列斜盘轴向柱塞

为行走机械而设计的开式柱塞泵
额定压力350bar,最大压力400bar
排量:80,125,140 cc/rev

V90N-D系列轴向柱塞双泵

额定压力:350 bar
最大压力:420 bar
排 量:75×2 cc/rev , 139×2 cc/rev, 180×2 cc/rev, 230×2 cc/rev, 280×2 cc/rev

HP6V系列斜盘轴向柱塞泵

适用于开式回路
规 格:75
公称压力:350 bar
最大压力:400 bar

V90N斜盘轴向柱塞变量双泵

用于开式回路重载工况
额定压力380bar,峰值压力420bar
排量:130x2 cc/rev , 180x2 cc/rev

HP3G系列斜盘轴向柱塞泵

应用于闭式回路静液压传动
额定压力350bar,最大压力385bar
排量:46 cc/rev